Menu
Menu
dohodnutie-technickych-parametrov

Aké parametre dohodnúť?

Parametre stroja sú základnými údajmi o tom, ako a načo stroj používať. Sú neoddeliteľnou súčasťou každého dopytu i objednávky na nový stroj a sú dôležité pre posúdenie, či dodávateľ stroja splnil očakávania objednávateľa. Zvyčajne objednávateľ uvádza parametre v zadaní pre nový stroj.

Zadanie 

Zadanie je pre konštruktéra kľúčovou informáciou. Málokedy má konštruktér úplne jednoznačne špecifikované parametre. Ku mnohým sa musí sám dopátrať alebo ich určiť a následne odsúhlasiť s objednávateľom.

Nižšie sú uvedené príklady nevhodne dohodnutého parametra stroja. Ak máte aj Vy podobnú skúsenosť, podeľte sa o nej s nami. Napíšte nám.

Príklad 1 – hodinový výkon

Po „nežnej revolúcii“ sa vo väčšej miere začali presadzovať nové technológie a s nimi aj dovoz strojov zo zahraničia. Jedna slovenská spoločnosť doviezla stroj na drvenie ojazdených pneumatík. Bol v činnosti pár týždňov a keď dosiahol maximálny výkon začali sa vylamovať drviace nože a stroj sa zastavil. 

Majiteľ stroja sa na nás obrátil s požiadavkou o pomoc. Urobili sme záťažový test a výsledky testu porovnali s parametrami, ktoré udával výrobca stroja.

Výrobca garantoval max. hodinový výkon rozdrvených pneumatík. Ukázalo sa, že táto podmienka bola splnená. Stroj pracoval maximálnym výkonom jednu hodinu aj desať minú. Po hodine sa stroj natoľko zohrial, až sa rotujúce nože začali trieť o pevné nože a následne došlo  ku ich vzájomnej kolízii a vylomeniu a po krátkom čase došlo ku jeho zastaveniu. So strojom sa dalo pracovať len jednu hodinu, po hodine sa musel vypnúť a vychladiť aspoň 5 hodín a potom sa zase dalo hodinu pracovať.

Zistili sme, že príčinou vylamovania bola nevhodná geometria ostria nožov ale najmä nevhodná vôľa medzi drviacimi nožmi.

Zariadenie bolo opravené. Cena opravy dosiahla 50% ceny nového zariadenia.

Príklad 2 – občasná činnosť

Zákazník si objednal baliacu linku na balenie svojich výrobkov do fólie. V zadaní uviedol, že ide o občasné balenie skupiny nádob naplnené tekutinou na plniacom zariadení, ktoré už vlastní. Pred zabalením sa ešte nádoby mali manuálne zazátkovať, na čo bol na baličke vytvorený manipulačný priestor. Pre plynulý prechod naplnených nádob z plničky do baličky zákazník požadoval, aby pracovná plocha baličky bola na úrovni plničky. 

Balička bola vyrobená u výrobcu prevzatá zákazníkom s tým, že u zákazníka po inštalácii sa uskutočnia finálne funkčné skúšky balenia.

Balička bola dodaná nainštalovaná a pri funkčných skúškach, keď boli nádoby plnené štandardným spôsobom, začali sa naplnené nádoby hromadiť na stole baličky. Balička nestíhala baliť to čo plnička za krátky čas vychrlila. Mnohí ste sa už s takou situáciou stretli. Zákazník okamžite reagoval útokom: “Veď sme hovorili, že pred baličkou je plnička.“ Výrobca baličky: „ V zadaní ste uviedli, že ide o občasné balenie.“ V takýchto situáciách dodávateľ, výrobca stroja, ťahá za kratší koniec a neostáva mu nič iné, len nájsť riešenie.

Malými úpravami u zákazníka bola balička vyladená na výkon plničky, zákazník to akceptoval a baličku prevzal. V tejto súvislosti sa ozrejmil aj pojem občasné balenie. Ku baleniu dochádzalo občas nepravidelne 1 až 3 krát za deň v trvaní 1 hod. To najdôležitejšie hodinový výkon plničky v zadaní uvedený nebol, pričom to bol rozhodujúci parameter, lebo čas plnenia z dôvodu rýchleho tuhnutia plnenej tekutiny, nebolo možné predĺžiť.

Záver 

Nestačí dohodnúť hodinový výkon zariadenia, je nutné dohodnúť aj súvisiace podmienky a podmienky preberania stroja od výrobcu alebo dodávateľa napr.:

 • miesto, čas a trvanie preberacích skúšok
 • kto a čo má zabezpečiť na preberacie skúšky
 • na koho náklady sa skúšky uskutočnia
 • kto znáša riziká pri neúspešných skúškach alebo havárii stroja počas skúšky
 • druh vsádzky, špecifikovať v technických jednotkách, rozmery, tvrdosť, hmotnosť
 • spôsob vsádzania, popísať ako, odkiaľ, ako často
 • výstup, popísať kam
 • vystupujúce elementy špecifikovať v technických jednotkách
 • výkon za pracovnú zmenu, týždeň, rok; popísať za akých podmienok
 • ako dlho môže zariadenie pracovať v režime maximálneho výkonu
 • teplota a vlhkosť prostredia
 • pracovná teplota zariadenia, merať teplotu počas preberacieho konania
 • vyhotoviť fotodokumentáciu alebo video
 • vyhotoviť písomný záznam z priebehu skúšky so slovným hodnotením stroja napr.: 
  •  vyhovel
  •  vyhovel s výhradami (uviesť aké)
  •  nevyhovel (uviesť príčiny)
 • záver: zhrnutie kto, čo má urobiť
 • podpisy zástupcov zmluvných strán

szabo-indeso

Ladislav Szabo

o autorovi

Zdieľaj tento článok