Menu
Menu
technicky-vykres

Ako vznikne koncept stroja pre cenovú ponuku?

Je to už štandardom, že zákazník v cenovej ponuke dostane okrem ceny a technických údajov aj vizualizáciu ponúkaného stroja. Je to super dobré pre zákazníka, pre vás dodávateľa je práca na cenových ponukách nutný výdavok, bez ktorého dnes ťažko získať objednávku.

Spôsoby návrhu konceptu stroja

Spôsobov ako navrhnúť koncept stroja alebo nejakého mechanizmu je veľa. Tu sa dozviete ako to robím ja keď dostanem od zákazníka dopyt alebo zadanie. V tomto prípade to bude imaginárny stroj s bližšie nešpecifikovanou technológiou, pri ktorom nie je možné použiť dedičné prvky  z už existujúcich projektov. Ako sa hovorí, začíname na „zelenej“ lúke.

Preštudovať zadanie

 1. Preštudujem zadanie pre stroj a súvisiace podmienky od zákazníka.
 2. Telefonicky konzultujem so zákazníkom zadanie, vyžiadam ďalšie podklady a 3D model výrobku, dohodnem stretnutie a rozhovor potvrdím emailom.
 3. Špecifikujem okrajové podmienky vyplývajúce zo zadania: taktový čas, orientácia výrobku, manipulácia s výrobkom, upínanie výrobku, technológia, pracovné nástroje, pomocné materiály, emisie hluku, žiarenia, výpary, rozmery stroja, orientácia a umiestnenie vstupu a výstupu zo stroja, stroj samostatný alebo v linke. 

Špecifikovať technológiu

 1. Ak nie je v zadaní uvedené, špecifikujem technológiu, nástroje a pomocné materiály pre uskutočnenie technológie a počet operácií. 
 2. Vypočítam časy jednotlivých operácií, určím cyklový čas a porovnám so zadaným.
 3. Ak niektorá operácia trvá dlhšie ako je požadovaný cyklový čas v zadaní, potom je niekoľko možností, ktoré konzultujem so zákazníkom: zdvojenie operácie, rozdelenie operácie na viac operácií alebo zmena technológie.
 4. Analyzujem kinematiku, čo a ako sa má hýbať a nato potrebný priestor.

Zatiaľ nič nemodelujem

Zatiaľ nič nemodelujem, robím len náčrtky, skice na papieri alebo elektronicky a zvažujem alternatívy. Všetky úvahy, alternatívy a výpočty si uchovávam a archivujem.

 1. So zohľadnením časov jednotlivých operácií vypočítam rýchlosti pohybov.
 2. Odhadujem hmotnosti pohyblivých častí, potrebné energie na rozbeh a brzdenie dôležité pre dimenzovanie pohonov s rezervou cca 20 %.
 3. Navrhnem a dimenzujem pohony (rotačný, lineárny, elektrický, pneumatický, hydraulický). Navrhnem spôsob riadenia pohonov.
 4. Vypočítam taktový čas a porovnám s požadovaným v zadaní, znova uvažujem s rezervou 10 až 20 %.

Cyklový čas

Ak sa nedá dosiahnuť požadovaný cyklový čas, stanovým nové parametre a zopakujem body 8 až 11 dovtedy, kým nedosiahnem uspokojivý výsledok. Na takéto orientačné výpočty používam pomocné výpočty v Exceli. Potom sa už dá začať s modelovaním a konštruovaním.

 1. Ak orientácia výrobku nie je v zadaní, s ohľadom na zvolenú technológiu, manipuláciu s výrobkom a dopravný systém rozhodnem o orientácii výrobku v stroji.
 2. Vyžiadam od dodávateľa technológie 3D model, ak nie je k dispozícii, namodelujem prvky technológie a ich krajné polohy s ohľadom na prísun pomocných materiálov (chladiaca emulzia, stlačený vzduchu, lepidlo …) a odsun odpadu (triesky, emulzia, odstrižky).
 3. Modelujem iba tie prvky prísunu pomocných materiálov, ktoré sú niečím výnimočné alebo zaberajú veľa priestoru.

Upínanie a dopravný systém

 1. Navrhnem upínanie výrobku pri jednotlivých operáciách a dopravný systém medzi jednotlivými operáciami v stroji.
 2. Všade uvažujem s priestorom pre snímače prítomnosti výrobku. Modelujem iba rozhodujúce, ktoré uvádzam v popisnej časti cenovej ponuky.
 3. Navrhnem rám pod technologickú časť, znova s ohľadom na odsun odpadu. Vynechám miesto pre prepad, zberný kontajner, žľab …
 4. Navrhnem zakrytie technologickej časti so servisnými dvierkami.
 5. Pridám ešte maják a ovládací panel. 
 6. Vygenerujem výkres so základnými 2D pohľadmi, na ktorých zakótujem hlavné rozmery, hodí sa aj 3D pohľad a zväčším dôležité detaily (upínanie, technológiu …).
 7. Urobím rekapituláciu počtu pohonov a ich riadenie (meniče, ventily, ventilový blok).
 8. Spočítam počet vstupov a výstupov (podklad pre dimenzovanie riadiaceho systému)

Záver 

 • Ak si neviete poradiť s konceptom stroja, zavolajte nám 0905655506, teším sa na váš telefonát.
 • Ak sa vám článok páčil a bol pre vás užitočný, neváhajte ho zdieľať alebo o ňom povedať známym.
 • Ak sa chcete dozvedieť viac o konštruovaní, neváhajte nás kontaktovať.szabo-indeso

Ladislav Szabo

o autorovi

Zdieľaj tento článok