Menu
Menu
co-robit-ked-nestihate

Čo robiť keď sa vyskytne problém?

Problém sa môže vždy vyskytnúť, veď každý jednoúčelový stroj je prototypom. Ak sa vyskytne, treba ho neodkladne odstrániť tzv. z večera do rána.

Nájsť riešenie z večera do rána

Ako nájsť riešenie, keď vznikne problém. Vždy, keď sa vyskytne problém pri uvádzaní stroja do prevádzky, vznikne panika. Tú musí konštruktér ustáť, ukľudniť vášne zúčastnených a najmä čo najskôr „do rána“ nájsť riešenie. Chyby sa odpúšťajú a časom sa na ne zabudne, ale keď konštruktér nemá riešenie, to je veľmi zlé, to sa nezabúda. Pri hľadaní príčiny prečo stroj nefunguje, pričom nejde o haváriu, ale o bežnú záležitosť pri „oživovaní“ strojov, sa používajú podobné postupy, ako pri zisťovaní príčin nežiadúcich udalostí:

 • prekontrolovať všetky funkcie a pohyby stroja v manuálnom režime
 • preskúmať výkresy, ak to funguje na výkrese, potom je chyba inde
 • preskúmať riadiaci program
 • porovnať skutočnosť s výkresmi
 • preveriť funkčnosť snímačov
 • kontrolovať zapojenie a funkčnosť ventilov
 • kontrolovať blokovacie podmienky a prvky bezpečnosti

Príklad z mojej praxe

Rekonštrukcia vstupnej časti stroja renomovanou zahraničnou firmou v hodnote rádovo milióny EUR bola ukončená a odovzdaná zákazníkovi. Začala sériová výroba a po niekoľkých cykloch sa vyskytol problém, zariadenie sa zaseklo a prestalo pracovať. Vo výrobnom závode nastala panika, volali dodávateľovi, ten nevedel reagovať, že ako odstrániť vzniknutý problém, prisľúbil, že neodkladne pricestuje a problém odstráni. 

V tom čase som pracoval na útvare, ktorý sa zaoberal aj zisťovaním príčin nežiaducich, mimoriadnych udalostí skrátene príčinami havárií, tak nám to prináležalo zaoberať sa tým. V zmysle skôr uvedeného, že príčiny treba hľadať na výkresoch, kolega vyžiadal od dodávateľa výkresy zostáv. Keď sme pozreli do výkresov, takmer okamžite sme identifikovali príčinu vzniknutého problému. Kolega nakreslil potrebné zmeny v uložení jedného uzla a čakali sme na príchod zástupcov dodávateľa.

Dodávateľ prišiel, riešenie však nemal. Kolega ich zoznámil s naším zistením aj so spôsobom riešenia, čo dodávateľ akceptoval. Išlo o dočasné riešenie. Osvedčilo sa a možno sa používa až dodnes.

Bolo to pre mňa nepochopiteľné až zarážajúce, že dodávateľ prišiel bez riešenia, že sa nedokázal zmobilizovať a nájsť príčinu problému vo vlastnom riešení.

Konštruktér ako strategická komodita

Zamýšľal som sa nad príčinou, prečo nenašli riešenie. Vysvetlenie sa mi ponúklo keď som videl mladého konštruktéra dodávateľskej firmy. Pravdepodobne došlo u dodávateľa ku generačnej výmene konštruktérov veľmi rýchlo. Mladí sa nestihli zaučiť a starší už neboli k dispozícii. Toto je problém každej konštruktérskej firmy, v ktorej sa nevenujú výchove konštruktérov.

Podľa mojej štatistiky z 10 absolventov konštruktérov zostane pri konštruovaní 1 slovom jeden! 

Pre firmy vyrábajúce jednoúčelové stroje, je konštruktér strategicky veľmi dôležitá komodita a rovnako dôležitou je aj kontinuita ich výchovy a ku tomu musia byť vo firme vytvorené dobré podmienky, aby „vychovaní“ konštruktéri neodchádzali. Konštruktér musí dozrieť, ako ovocie na strome. Ak nie je dobrá klíma (vo firme), tak nedozreje. Firmy by mali neustále robiť nábor nových absolventov aby si vychovali nových „šéfkonštruktérov“. Na úrade práce konštruktérov zaiste nenájdu.

Generačná výmena konštruktérov bez „dozretia“ nových, je pre firmu katastrofou.

Prečo je konštruktérska práca málo atraktívna ?

Každý konštruktér musí byť do istej miery multifunkčný. Niektorý viac iný menej, preto sa hovorí, že nie je konštruktér ako konštruktér. V čom spočíva multifunkčnosť? Mať vedomosti z rôznych oblastí:

 • statika
 • mechanika 
 • kinematika
 • pružnosť pevnosť 
 • matematika 
 • fyzika
 • náuka o materiáloch
 • zváranie 
 • pneumatické a hydraulické mechanizmy
 • tribológia 
 • automatizácia
 • robotizácia
 • rôzne technológie
  •  všetky spôsoby trieskového obrábania
  •  všetky spôsoby delenia materiálu
  •  tvárnenie
  •  strihanie
  •  povrchové úpravy
  •  tepelné a chemicko-tepelné spracovanie materiálov
 • základy elektrotechniky
 • rozsiahly súbor technických noriem a legislatívy
 • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

a vedieť ich aj použiť.

Aby konštruktér dokázal efektívne pracovať, musí okrem už uvedených odborných vedomostí a ovládania príslušného modelovacieho softvéru poznať aj metodiku konštruovania a pri návrhu stroja musí zohľadniť: 

 • Zadávacie podmienky zákazníka, zadanie
 • Technológiu, ktorou bude stroj pracovať a znej vyplývajúce fyzikálne pôsobenie na okolie, tvorbu emisií hluku, tepla, vibrácií, žiarenia, tekutín, plynov a výparov, mechanický odpad a jeho likvidáciu
 • Príslušnú legislatívu, technické normy a predpisy BOZP
 • Prostredie, v ktorom bude budúci stroj používaný
 • Ako bude stroj dopravený ku zákazníkovi až na miesto inštalácie a ako bude stroj uvedený do činnosti
 • Materiálový tok, prísun materiálu a polotovarov, odsun výrobku od stroja a spôsob bezpečnej manipulácie s výrobkom
 • Údržbu a opravy stroja
 • Spôsob a podmienky likvidácie stroja 

Ako to všetko zvládnuť? My vám pomôžeme.

Vyžiadajte si informácie a podrobnú kalkuláciu.

 

Nezáväzná objednávka, dopyt alebo stretnutie

info@indeso.sk

0905655506

Okrem odborných vedomostí musí mať konštruktér aj organizačné schopnosti, skúsenosti, poriadnu dávku tvorivej invencie a odvahy, aby sa mohol púšťať do nových, neznámych riešení. Konštruktér musí byť aj dostatočne zručný, lebo niekedy musí dokazovať, že to čo navrhol, sa dá aj vyrobiť. 

Konštruktér niekedy musí dokazovať, že to čo navrhol, sa dá aj vyrobiť.

Vrcholom všetkých schopností a vlastností konštruktéra, čím sa najviac líši od iných, je tvorivá invencia, predstavivosť a zmysel pre detaily. Pôvodom každej praktickej činnosti je predstava, vízia založená na teórii, aj keď si to mnohí vôbec neuvedomujú. 

Zmysel pre detaily považujem za kľúčový, pretože všetko, čo nás obklopuje a čo využívame, pozostáva  z množstva detailov a práve perfektné riešenie detailov nás privádza ku dokonalému riešeniu celku. Až cez perfektné zvládnutie detailov sa môžeme dostať ku riešeniu veľkých projektov. Zvládnutie detailov je prípravou na riešenie veľkých projektov.

Predstava, že konštruktér príde do práce o ôsmej ráno, začne konštruovať a do konca pracovnej zmeny navrhne tri alebo štyri koncepty strojov, je mylná. Pracovná doba zanieteného konštruktéra nie je obmedzená. Väčšina nápadov sa dostaví po prebdených nociach, pri úplne iných činnostiach ako konštruovanie, keď pracuje podvedomie, zobudí ho ráno o tretej a ponúka myšlienku, ktorú treba okamžite zaznamenať a rozvinúť, lebo je prchavá a po krátkom čase je navždy stratená. V pracovnej dobe sa môže konštruktér akurát venovať rutinnej práci. Preto „zošnurovanie“ konštruktéra na dodržiavanie pracovnej doby je kontraproduktívne. Mnohokrát práca v domácom nestresovom prostredí alebo len jednoducho odísť niekam do lesa, prináša podstatne vyšší efekt, ako obmedzujúce dodržiavanie pracovnej doby. Vnímavý manažér veľmi rýchlo príde nato, kto z konštruktérov “blafuje”, a kto aj keď nie je stále na pracovisku, má úlohy vyriešené. Je to otázka dôvery a manažér by nemal vychádzať z predsudkov, že každý podvádza.

Zvládnutie detailov je prípravou na riešenie veľkých projektov.

A ešte niečo navyše. Konštruktér za svoj produkt (technické dielo) musí ručiť, že bude funkčný hneď po vyrobení, že sa bude dať dobre ovládať a udržiavať, že bude bezpečný. Ručiť, kým je zariadenie v prevádzke, desať, dvadsať rokov niesť bremeno zodpovednosti a záruky, lebo čokoľvek sa stane na zariadení, mimoriadna udalosť, nebodaj úraz, prvé čo sa bude skúmať, je dokumentácia, podľa ktorej bolo zariadenie vyrobené, či boli rešpektované v čase návrhu všetky legislatívne normy, či bolo zariadenie dostatočne dimenzované a navrhnuté s profesionálnou starostlivosťou. A za takéto záruky sa musí aj úmerne zaplatiť.

Záver 

 • Ak sa vyskytne problém, riešenie treba nájsť čo najskôr, z večera do rána.
 • Konštruktér musí byť do istej miery multifunkčný.
 • Vychovávajte si svojich šéfkonštruktérov.
 • Zvládnutie detailov je prípravou na riešenie veľkých projektov.
 • Ak sa vám článok páčil a bol pre vás užitočný, neváhajte ho zdieľať alebo o ňom povedať známym.
 • Ak sa chcete dozvedieť viac o konštruovaní, neváhajte nás kontaktovať.

szabo-indeso

Ladislav Szabo

o autorovi

Zdieľaj tento článok