Menu
Menu

FAQ – najčastejšie otázky

  • Konštruovanie je technická tvorivá činnosť, ktorej  výsledkom je skica, výkres, 3D model alebo projekt v budúcnosti realizovaného technického diela, výrobku. Väčšina predmetov okolo nás sú výsledkom takejto činnosti konštruktérov.