Menu
Menu

O mne

Ing. Ladislav Szabo

Nezávislý senior konštruktér, senior technický konzultant, konateľ spoločnosti.

Mnoho z toho čo viem som získal pozorovaním lepších. Prvá osoba, ktorú som pozoroval pri práci bola moja mama. Jej vďačím za moje zručnosti a schopnosti. 

Konštruovanie je mojím poslaním. Špecializujem sa na riešenia v tesných priestoroch, kde sa zdá, že nie je možné umiestniť potrebný mechanizmus. 

szabo-indeso
technicka-konzultacia

Ako som sa stal vedúcim konštruktérom 

Zistite viac

Zistenie-priciny-poruchy-stroja

Prečo jednoúčelové stroje ?

Zistite viac

posudenie-funkcnosti-stroja

Môj „recept“

Ako vznikne koncept stroja pre cenovú ponuku

Zistite viac

technicka-konzultacia

Som senior konštruktér a vedúci konštruktér

Mojou prácou je konštruovanie bezpečných a spoľahlivých strojov, aby moji zákazníci bezpečne vyrábali kvalitné výrobky. 

Mojou prácou je aj navrhovať koncepcie bezpečných a spoľahlivých strojov a zariadení, riadiť konštruovanie stroja, dohliadať na výrobu a odovzdať stroj zákazníkovi. 

Som nezávislý odborný konzultant

Mojou prácou je odhaliť ešte v štádiu návrhu nevhodné, potenciálne rizikové alebo kriticky chybné konštrukcie a mojim zákazníkom tým ušetriť neproduktívne náklady a časové straty, ktoré by vznikli po neskoršom odhalení chýb až v štádiu výroby stroja.

Moja práca je odhaľovať príčiny, pre ktoré stroje stratia schopnosť vyrábať. Zisťujem príčiny nežiadúcich udalostí ľudovo príčiny havárií strojov.

Zistenie-priciny-poruchy-stroja

Ako som sa stal vedúcim konštruktérom

Už ako desaťročný som si zostrojil krištálku, pre tých neskôr narodených to bol primitívny rádioprijímač a od experimentovania na zdokonalení krištálky zosilňovačom som sa dostal ku opravám rádioprijímačov, televízorov, gramofónov, magnetofónov a vedel som opraviť všetko čo sa v domácnosti pokazilo, hračky, bicykle, práčky, šijacie stroje … Už v detstve ma viac zaujímali stroje a mechanizmy a podvedome som tým rozvíjal svoje analytické schopnosti určiť príčinu poruchy a odstrániť ju. Popritom som získal veľa užitočných informácií o mechanizmoch, ktoré som opravoval aj manuálnu zručnosť.

Zručnosť nestačí, potrebné je aj vzdelanie, ktoré som získal na strojárskej priemyslovke a vysokej škole technickej odbor konštrukcia výrobných strojov a potom šup do zamestnania v najväčšom strojárskom podniku na východe Slovenska, kde sa v tom čase formoval nový útvar Konštrukcia jednoúčelových strojov (KJUS). Po troch rokoch praxe konštruktéra som si rozšíril vzdelanie a absolvoval som dvojročné postgraduálne štúdium tekutinové mechanizmy ukončené štátnou záverečnou skúškou.

Počas pätnástich rokov som pôsobil vo všetkých konštruktérskych a riadiacich pozíciách:

 • junior konštruktér
 • samostatný konštruktér
 • senior konštruktér, šéfkonštruktér
 • vedúci konštruktér, šéfkonštruktér
 • vedúci útvaru konštrukcia JUS
 • riaditeľ divízie (závodu) konštrukcia a výroba JUS
technicka-konzultacia

Prečo jednoúčelové stroje ?

Zlákala ma predstava, že sa na rozdiel od konštruovania sériových strojov, bude konštruovať v jednoúčelových strojoch vždy niečo iné, niečo nové. Jednoúčelové stroje v čase, keď som začínal ako konštruktér boli novým trendom. Mali nahradiť dovoz drahých strojov zo „západu“ a zvýšiť produktivitu výroby lebo väčšina JUS bola určená pre špeciálnu výrobu. Tak sa označovala vojenská výroba, ktorá jediná spĺňala kritériá hromadnej veľkosériovej výroby na jednoúčelových strojoch.

Boli aj výnimky vyplývajúce z technológie, najmä v oblasti skúšobníctva, konkrétne skúšobné, testovacie zariadenia hydraulických prvkov, rôzne vŕtacie a závitovacie stroje a montážne linky.

"Môj prvý jednoúčelový stroj."
“Môj prvý jednoúčelový stroj.”

Ďalšie moje skúsenosti v skratke:

 • počas šiestich rokov živnosti som bol súčasne obchodníkom, konštruktérom, zámočníkom a montérom, obchodoval som s meradlami a vyrábal jednoúčelové stroje, špeciálne meradlá a manipulačné zariadenia
 • neskôr som sa venoval výskumu a vývoju v oceliarenskej spoločnosti a tiež zisťovaniu príčin nežiaducich udalostí a práve pri tejto práci som uplatnil svoje výnimočné analytické schopnosti, veľmi potrebné pre nájdenie príčiny vzniku nežiaducej udalosti (havárie), inicioval som a po roku pôsobenia aj presadil nákup 3D modelovacieho SW, pracovných staníc, plotrov a výpočtový SW metódou konečných prvkov, ktoré posunuli zisťovanie príčin nežiadúcich udalosti na vyššiu úroveň
 • potom som si našiel miesto vedúceho manažéra tímu konštruktérov autonómnych vozov AGV a jednoúčelových strojov, kde som sa počas dvojročného pôsobenia zoznámil aj s novými technológiami, reverzným inžinieringom, 3D skenovaním, 3D tlačou, virtuálnou realitou a autonómnymi vozmi v tom čase ešte navádzanými magnetickou páskou
 • 6 rokov som pracoval pre firmu vyrábajúcu JUS na pozícii manažér projektu, navrhoval koncepcie JUS, robil cenové ponuky, riadil tím konštruktérov, konštruoval, odhaľoval príčiny, pre ktoré stroj vyrába nepodarky a navrhoval nápravné opatrenia
 • v súčasnosti reštartujem projekt INDESO so zámerom konštruovať a vzdelávať ľudí

Môj „recept“

Spôsobov ako navrhnúť koncept stroja alebo nejakého mechanizmu je veľa. Tu sa dozviete ako to robím ja keď dostanem od zákazníka dopyt alebo zadanie: 

1. Preštudujem zadanie pre stroj a súvisiace podmienky od zákazníka.

2. Telefonicky konzultujem so zákazníkom zadanie, vyžiadam ďalšie podklady a 3D model výrobku, dohodnem stretnutie a rozhovor potvrdím emailom.

3. Špecifikujem okrajové podmienky vyplývajúce zo zadania: taktový čas, orientácia výrobku, manipulácia s výrobkom, upínanie výrobku, technológia, pracovné nástroje, pomocné materiály, emisie hluku, žiarenia, výpary, rozmery stroja, orientácia a umiestnenie vstupu a výstupu zo stroja. 

4. Ak nie je v zadaní uvedené, špecifikujem technológiu, nástroje a pomocné materiály pre uskutočnenie technológie a počet operácií. 

Konstruovanie

5. Vypočítam časy jednotlivých operácií, určím cyklový čas a porovnám so zadaným.

6. Ak niektorá operácia trvá dlhšie ako je požadované v zadaní, potom je niekoľko možností, ktoré konzultujem so zákazníkom: zdvojenie operácie, rozdelenie operácie na dve a viac alebo zmena technológie.

7. Analyzujem kinematiku, čo a ako sa má hýbať a nato potrebný priestor.

Zatiaľ nič nemodelujem, robím len náčrtky, skice na papieri alebo elektronicky a zvažujem alternatívy. Všetky úvahy, alternatívy a výpočty si uchovávam a archivujem. Nasledujúce kroky …