Menu
Menu

Kontrola výkresov

9 €/A4

Nezávislá odborná kontrola výkresov. Prekontrolujeme vaše výkresy a výkresy tretích osôb, ktoré nám dodáte. Služba je zameraná na kontrolu úplnosti na výkrese uvedených informácií a údajov potrebných pre výrobu. Posudzujeme v zmysle všeobecne platných pravidiel na vypracovanie výkresovej dokumentácie a zvyklostí nášho zákazníka.

Táto služba je určená pre zákazníkov, ktorí:

 • dodávajú výkresovú dokumentáciu tretím osobám,
 • si výkresovú dokumentáciu objednali u tretích osôb,
 • tvoria výkresy pre vlastnú potrebu a chcú mať istotu, že výkresy obsahujú všetky údaje potrebné pre výrobu technického diela.
Kontrola-technickych-vykresov

Vyžiadajte si informácie 

Nezáväzná objednávka alebo dohodnutie ukážky zadarmo (v trvaní do jednej hodiny)

info@indeso.sk

0905655506

szabo-indeso

Výkresy sú nosičmi najdôležitejších informácií o budúcom alebo už existujúcom výrobku. Výkres je aj medzinárodným dorozumievacím prostriedkom technikov, konštruktérov. Podkladom pre vytvorenie výkresu je 3D model výrobku. Na výkrese sa zobrazuje výrobok v 2D priestore s príslušnými pohľadmi a rezmi tak, aby z výkresu bolo možné úplne jednoznačne identifikovať:

 • tvar 
 • rozmery a tolerancie rozmerov
 • odchýlky tvaru a polohy
 • kvalita povrchu 
 • materiál

prípadne ďalšie informácie o:

 • tepelnom alebo chemicko – tepelnom spracovaní
 • povrchovej úprave 
 • podmienkach výroby 

pre názornosť sa odporúča do výkresu umiestniť aj 3D pohľad. 

Rezy na výkresoch zostáv majú byť tak vedené, aby z nich bolo možné zistiť aj funkciu, spôsob uloženia a ďalšie dôležité informácie.

Čo je výsledkom kontroly výkresov ?

Výsledok je v elektronickej alebo papierovej forme. Preferujem papierovú formu. Na výkresoch bude každý kontrolovaný údaj farebne rozlíšeným označením

 • vyhovujúce
 • sporné alebo nadbytočné
 • chybné alebo chýbajúce

 

Ak označenie nebude postačovať pre vysvetlenie dôvodu, doplní sa slovným popisom.

V prípade, že používate iné farebné označenie, budeme ho rešpektovať.

Nezáväzná objednávka, dopyt alebo stretnutie ku kontrole výkresov.

info@indeso.sk

0905655506