Menu
Menu

Technická konzultácia

Skráťte čas konštruovania a vývoja stroja, zvýšte kvalitu pripravovaného projektu. Ako? Napríklad, kúpou výkonnejšieho softvéru a hardvéru, ale aj technickou konzultáciou s odborným konzultantom o aktivitách podporujúcich proces konštruovania pripravovaného projektu. Technickou konzultáciou získate: 

 • desiatky nových nápadov
 • skoršie dosiahnutie cieľa
 • garanciu spokojnosti

to všetko za bezkonkurenčné ceny.

technicka-konzultacia

Vyžiadajte si informácie 

Nezáväzná objednávka alebo dohodnutie ukážky zadarmo (v trvaní do jednej hodiny)

info@indeso.sk

0905655506

szabo-indeso

Čo je technická konzultácia a kedy ju využiť ?

Konštruujete nový stroj alebo vyvíjate novú generáciu stroja, zariadenia a potrebujete mať nezávislý pohľad, názor na váš návrh alebo len nové nápady? 

Chcete skrátiť čas na konštruovanie alebo dodržať stanovený termín, ak ste sa dostali do omeškania?

„Zasekli“ ste sa a neviete ako ďalej? 

Objednali ste si riešenie u tretích osôb a chcete mať istotu, že dostanete to, čo ste si objednali? 

Technická konzultácia je efektívny nástroj, s ktorým nájdete odpovede na vyššie uvedené otázky. 

Technická konzultácia sa môže uplatniť vo všetkých oblastiach konštruovania a vývoja stroja.

Najmä v úsilí:

 • zvýšiť výkon
 • zvýšiť životnosť 
 • zvýšiť spoľahlivosť
 • zmenšiť rozmery
 • znížiť hmotnosť
 • znížiť zaťaženie
 • vyriešiť usporiadanie konkrétneho uzla
 • otestovať funkčnosť a spoľahlivosť budúceho stroja alebo jeho časti

a kedykoľvek, v každej etape konštruovania, počnúc návrhom koncepcie, vývojom a výrobou stroja, až po jeho uvedenie do ostrej produkcie.

Koľko stojí technická konzultácia ?

V závislosti od toho koľko hodín týždenne chcete konzultovať od 160 €/mesiac. Podľa plánovaného počtu hodín konzultácie týždenne 

Do 1 hod/týždeň 160 €/mesačne

Do 2 hod/týždeň 300 €/mesačne

Do 4 hod/týždeň 560 €/mesačne

Do 8 hod/týždeň 990 €/mesačne

 

Nad 8 hod/týždeň stanovíme individuálne. 

Službu technické konzultácie môžeme dohodnúť s trvaním od 3 do 12 mesiacov. Kratšie trvanie ako 3 mesiace stanovíme individuálne.

Týždenné časové limity je možné kumulovať v rámci jedného mesiaca do jedného alebo viacerých pracovných dní tak, aby sa v jednom pracovnom dni nepresiahlo  8 hodín. Nevyčerpané hodiny sa do nasledujúceho mesiaca neprenášajú. Výnimky prenosu nevyčerpaných hodín sú uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti INDESO, s.r.o.

Cena dopravy 

Len pri prezenčnej forme poskytnutia služby.

V lokalite Bratislava a okolie je cena dopravy ZADARMO.

Doprava mimo BA – 1 km 0,15 €.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH, sme platcami DPH.

Ukážka ZADARMO

Ponúkame hodinovú ukážku našej práce, kde môžete posúdiť kvalitu, spôsob a prínos poskytnutej konzultácie. 

Pri ukážke zadarmo si vyberiete vlastnú konštrukciu mechanizmu, stroja alebo zariadenia, popíšete o čo ide, čo je potrebné riešiť a budeme konzultovať.

Postup spolupráce

 1. osobne / telefonicky / e-mailom dohodnutie termínu a formy technickej konzultácie 
 2. forma uskutočnenia technickej konzultácie sa zvolí podľa konkrétnych podmienok, dôvodu, rozsahu a naliehavosti
 • telefonicky audio alebo video hovorom
 • konferenčným hovorom
 • online prostredníctvom zdieľaného prístupu
 • prezenčne
 1. určíte tému technickej konzultácie, s ktorou sa budeme zaoberať
 2. technické konzultácie sú vždy len vo verbálnom podaní a môže sa z nich vyhotovovať audio alebo video záznam
 3. nebudeme vám vnucovať naše návrhy, ak budú rozdielne od vašich, popíšeme výhody a nevýhody oboch a vy sa rozhodnete, ako a či využijete návrhy konzultanta

Rozhodnutie o využití návrhov a odporúčaní konzultanta je v kompetencii zákazníka.

Výhody technickej konzultácie

Výhodou služby „Technická konzultácia“ oproti štandardným službám konštruovanie, 3D modelovanienávrh koncepcie je v rýchlosti akou sa dostanete ku výsledku. Účinok konzultácie je okamžitý, nečakáte kým mi nájdeme riešenie alebo vytvoríme koncept, konštrukciu alebo 3D model, ale tvoríme to všetko spolu počas konzultácie.

 

Výhody 

 • okamžitý výsledok
 • možnosť pružne reagovať, operatívne prispôsobovať termíny a kumulovať časy 
 • jedna zmluva na sériu konzultácií
 • nižšia cena za hodinu konzultácií oproti cene konzultácie dohodnutej individuálne

Cena individuálne dohodnutej technickej konzultácie je od 50 €/hod.

Nezáväzná objednávka alebo dohodnutie ukážky zadarmo (v trvaní do jednej hodiny)

info@indeso.sk

0905655506