Menu
Menu

Zistenie príčiny vzniku nežiaducej udalosti

Zistenie príčiny vzniku nežiaducej udalosti je veľmi dôležité, aby sa predišlo opakovanému vzniku nežiaducej udalosti z rovnakej príčiny. Vznik nežiaducej udalosti spôsobí vynútený, neplánovaný prestoj, výpadok produkcie a škodu, čo sú sprievodnými dôsledkami takejto nežiaducej udalosti. 

Máte drahý produktívny stroj a už niekoľký krát riešite otázku prečo stroj nepracuje? Zistíme najpravdepodobnejšiu príčinu vzniku nežiaducej udalosti (havárie) vášho stroja a navrhneme nápravné (preventívne) opatrenia na predchádzanie takýchto udalostí.

Zistenie-priciny-poruchy-stroja

Vyžiadajte si informácie 

Nezáväzná objednávka alebo dohodnutie ukážky zadarmo (v trvaní do jednej hodiny)

info@indeso.sk

0905655506

szabo-indeso

Najčastejšími príčinami vzniku nežiaducich udalostí na strojoch je nedodržanie pravidiel bezpečného používania a:

 • krátkodobé extrémne preťaženie stroja 
 • dlhodobé mierne preťažovanie stroja
 • nedostatočné alebo nevykonané mazanie
 • nedostatočné alebo žiadne chladenie
 • nedostatočná alebo žiadna údržba
 • použitie iných ako originálnych náplní, nástrojov a náhradných dielov
 • neodborné, neautorizované zmeny a úpravy stroja tzv. ľudová tvorivosť
 • vyradenie bezpečnostných okruhov a funkcií stroja
 • nedostatočne dimenzovaný alebo nevhodne konštrukčne riešený stroj
 • používanie poškodeného stroja alebo jeho časti
 • zlá manipulácia
 • používanie stroja nezaučenými osobami

Najčastejšie postihujú nežiadúce udalosti dynamicky namáhané časti strojov

 • ložiská
 • hriadele
 • kardany
 • ozubené kolesá
 • skrutkové spoje
 • súčasti lisov, nožníc, rovnacích zariadení, valcovacích tratí
 • mechanické časti hydraulických prvkov 

Čo sa môže stať, ak sa nezisťuje príčina vzniku nežiaducej udalosti ?

Ak sa nezisťuje alebo nesprávne určí príčina vzniku nežiaducej udalosti 

 • je veľmi pravdepodobné, že sa zopakuje nežiadúca udalosť z tej istej príčiny 
 • menia sa a zosilňujú časti mechanizmu, ktoré sú dôsledkom zlyhania poškodené 
 • neodstráni sa príčina, iba poškodenie a dôsledok príčiny zlyhania sa prejaví na iných častiach mechanizmu, ktoré neboli zosilnené

Čo je výsledkom zisťovania príčiny vzniku nežiaducej udalosti ?

Výsledkom zisťovania príčiny vzniku nežiaducej udalosti je odborný posudok, v ktorom je popísaná najpravdepodobnejšia príčina vzniku udalosti a návrh nápravných opatrení na predchádzanie opakovanému vzniku nežiaducej udalosti z rovnakej príčiny. 

Nápravné opatrenia sú vo forme odporúčaní a je na rozhodnutí zákazníka, ktoré z nich realizuje.

Cena

89 €/hod*

*V tejto základnej sadzbe nie je započítaná cena laboratórnych skúšok vykonaných tretími osobami, ktoré je niekedy potrebné vykonať, ak nie je dostatok dôkazného materiálu získaného miestnym šetrením, z ktorého by bolo možné určiť príčinu vzniku nežiadúcej udalosti.

Nezáväzná objednávka, dopyt alebo stretnutie ku zisteniu príčiny vzniku nežiaducej udalosti.

info@indeso.sk

0905655506