Inteligent Development Solutions
 

Vitajte na stránkach INDESO, s.r.o. - Manažovanie projektov v strojárstve

Vývoj, optimalizácia, 3D model alebo 2D výrobná dokumentácia?

To všetko u nás nájdete. Komplexné riešenia a práce vykonané s vysokou odbornou starostlivosťou. Manažujeme projekty, procesy aj ľudí so silnou orientáciou na potreby zákazníka.

Ak neviete nájť riešenie alebo sa na Vašich zariadeniach vyskytujú časté alebo opakujúce sa poruchy, nájdeme príčinu a navrhneme opatrenia na nápravu. Pomôžeme zvýšiť výkon alebo predĺžiť technickú životnosť Vašich zariadení.
Objednali ste si riešenie alebo zariadenie od iného dodávateľa a chcete mať istotu, že splní Vaše očakávania? Vieme Vám pomôcť nestrannou kontrolou dokumentácie v štádiu pred zahájením výroby, kedy sa ešte dá mnoho zmeniť. A môžeme kontrolovať aj priebeh výroby Vášho zariadenia, zúčastniť sa preberacích skúšok, navrhnúť alebo skontrolovať preberacie podmienky.


V jednoduchosti je sila našich riešení.

V našich riešeniach dominuje bezpeččnosť, jednoduchosť, nápaditosť, precíznosť, kvalita, hospodárnosť, ekológia a iné priaznivé hodnoty pre zákazníka. Vypracujeme virtuálny 3D model návrhu riešenia a optimalizujeme ho podľa dohodnutých kritérií. Všetky rozhodujúce prvky navrhovaných konštrukcií podrobujeme pevnostnej analýze a vypracujeme o tom príslušné protokoly, ktoré sú súčasťou dodávanej výkresovej dokumentácie.