Menu
Menu

Návrhy strojov

34 €/hod

Vypracujeme návrh stroja alebo jeho časti pre známu, zákazníkom zadanú  technológiu akou má stroj pracovať. Ak technológiu, ktorou má budúci stroj pracovať zákazník nevie určiť, navrhneme ju individuálne. 

Navrh-stroja

Vyžiadajte si informácie 

Nezáväzná objednávka alebo dohodnutie ukážky zadarmo (v trvaní do jednej hodiny)

info@indeso.sk

0905655506

szabo-indeso

Aký je účel návrhu stroja ?

Návrh stroja alebo zariadenia slúži pre účely cenových ponúk a štúdií realizovateľnosti, v ktorých je potrebné pre zákazníka zobraziť približné tvary a rozmery budúceho stroja.

 

Čo je návrh stroja ?

O tom nakoľko bude stroj po vyrobení variabilný, používaniu a údržbe príjemný, intuitívne ovládateľný a operátormi obľúbený sa rozhoduje na samom začiatku a množstvom prepracovaných detailov v neskorších fázach konštruovania, na ktoré treba myslieť už na začiatku. 

Známa technológia, ktorou má stroj pracovať, určuje smer, je určitým koridorom, v ktorom sa budú nachádzať hľadané riešenia koncepcie stroja. 

Návrh stroja znázorňuje jeho koncept, usporiadanie, rozmiestnenie základných častí stroja a ich dimenzovanie. Zrozumiteľné zobrazenie tvaru a funkcií budúceho stroja s jeho princípom činnosti a základnými rozmermi je neoddeliteľnou súčasťou cenových ponúk. Je to časovo náročná a vysoko odborná práca. 

Navrhneme koncepciu stroja tak, aby spĺňala požiadavky zadania. Ak zadanie nemáte, pomôžeme vám zadanie vypracovať. 

Služba je určená pre zákazníkov, ktorí majú predstavu o tom, čo by mal robiť budúci stroj, ale nemajú príležitosť alebo čas na vyhotovenie konceptu stroja. 

 

Čo je výsledkom návrhu stroja ?

Výsledkom návrhu stroja je virtuálny 3D model schematicky zobrazujúci hlavné časti stroja vo formáte STEP, 3DPDF alebo PDF

 • miesto vstupu materiálu alebo výrobku do stroja 
 • miesto výstupu výrobku zo stroja
 • všetky operácie a polohu výrobku v jednotlivých operáciách
 • pohony 
 • rám alebo podstavec stroja
 • kryt stroja
 • umiestnenie ovládacieho panelu

vo výkresovom priestore zobrazený koncept stroja s 2D pohľadmi vo formáte PDF s kótovanými hlavnými rozmermi stroja a textová časť v rozsahu:

 • charakteristika a účel použitia stroja
 • popis hlavných častí
 • popis činnosti stroja v jednotlivých operáciách
 • predpokladaný cyklový čas
 • všeobecné rozmery nástrojov
 • hlavné všeobecné parametre pohonov, u motorov otáčky a výkon, u pneumatických valcov priemer a zdvih (bez udania konkrétneho typu a presnej špecifikácie)
 • predpokladaná spotreba energií (len pri veľmi významnej spotrebe)
 • popis bezpečnostných prvkov

 

Čo návrh stroja neobsahuje ?

 • cenu stroja
 • termín dodania stroja
 • presnú špecifikáciu v návrhu použitých pohonov, tie slúžia len pre vizualizáciu princípu činnosti
 • predpokladanú spotrebu energií bežnej úrovne

 

Nezáväzná objednávka, dopyt alebo stretnutie k návrhu stroja

info@indeso.sk

0905655506